Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 23 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH
2 70 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ECOPARK
3 86 CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E - R.E.E M&E
4 89 TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1
5 142 CÔNG TY CP FECON
6 224 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ
7 265 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
8 355 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN ĐOÀN NHẤT
9 479 CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ