Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Hoạt động hỗ trợ nông nghiệp khác )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Hoạt động hỗ trợ nông nghiệp khác )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 63 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN
2 425 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG