Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 9 CÔNG TY CP FPT
CEO: Bùi Quang Ngọc MST: 0101248141 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 31 CÔNG TY CP VNG
CEO: Lê Hồng Minh MST: 0303490096 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
3 144 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
4 267 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN YEAH1
CEO: Đào Phúc Trí MST: 0304592171 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
5 385 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH
6 432 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS)
CEO: Nguyễn Văn Khoa MST: 0104128565 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
7 473 CÔNG TY CP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 24H
CEO: Phan Minh Tâm MST: 0101513142 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin