Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải đường bộ )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Vận tải đường bộ )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 71 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
CEO: Nguyễn Lâm An MST: 0400585547 Ngành nghề: Vận tải đường bộ
2 213 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG
CEO: Dương Đức Tính MST: 0104960269 Ngành nghề: Vận tải đường bộ
3 283 CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
CEO: Đặng Thị Lan Phương MST: 0302035520 Ngành nghề: Vận tải đường bộ
4 334 CÔNG TY CP CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
CEO: Trần Trung Kiên MST: 3900309621 Ngành nghề: Vận tải đường bộ