Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 9 CÔNG TY CP FPT
CEO: Bùi Quang Ngọc MST: 0101248141 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 46 CÔNG TY CP VNG
CEO: Lê Hồng Minh MST: 0303490096 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
3 150 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
4 163 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG TK - L
5 211 CÔNG TY CP MISA
CEO: Đinh Thị Thúy MST: 0101243150 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
6 313 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIẾN THÔNG HÀ NỘI
CEO: Hà Thanh Hải MST: 0102374420 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
7 326 CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM
CEO: Lê Tánh MST: 0102182292 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
8 332 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX
9 364 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
CEO: Hoàng Sĩ Hóa MST: 0300849034 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin