Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Dịch vụ khác )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Dịch vụ khác )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 10 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN
CEO: Nguyễn Đăng Quang MST: 0303576603 Ngành nghề: Dịch vụ khác
2 133 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
CEO: Vũ Hiền MST: 0100779693 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 162 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
CEO: Vũ Cẩm La Hương MST: 0105824156 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 266 TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CEO: Đoàn Đức Hồng MST: 0400101450 Ngành nghề: Dịch vụ khác
5 320 Công Ty CP Bamboo Capital
CEO: Nguyễn Thế Tài MST: 0311315789 Ngành nghề: Dịch vụ khác
6 365 CÔNG TY CP QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ EMG
CEO: Trương Quốc Hùng MST: 0309533564 Ngành nghề: Dịch vụ khác
7 379 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÉT NGHIỆM Y HỌC
CEO: Nguyễn Trí Anh MST: 0101234974 Ngành nghề: Dịch vụ khác
8 426 CÔNG TY CP DỆT MAY SÀI GÒN
CEO: Đang cập nhật MST: 0302475698 Ngành nghề: Dịch vụ khác
9 486 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL
CEO: Mai Tiến Dũng MST: 0100107772 Ngành nghề: Dịch vụ khác