Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 99 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
2 227 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
3 233 CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XUÂN HOÀ
4 284 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
5 321 CÔNG TY CP KÍNH VÀ NHÔM HÀ NỘI
6 372 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA
7 384 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA