Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Bảo hiểm )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Bảo hiểm )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 51 CÔNG TY CP PVI
CEO: Bùi Vạn Thuận MST: 0100151161 Ngành nghề: Bảo hiểm
2 106 TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
CEO: Phạm Công Tứ MST: 0100110447 Ngành nghề: Bảo hiểm
3 161 TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH
CEO: Lê Văn Thành MST: 0300446973 Ngành nghề: Bảo hiểm
4 168 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CEO: Trần Hoài An MST: 0100931299 Ngành nghề: Bảo hiểm
5 169 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
CEO: Bùi Xuân Thu MST: 0100774631 Ngành nghề: Bảo hiểm
6 418 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CEO: Nguyễn Quang Hiện MST: 0102385623 Ngành nghề: Bảo hiểm